KPŠ

 
  Klub přátel školy je spolek, jehož prostřednictvím se mohou rodiče podílet na běhu školy a rozvíjet její komunitní charakter. KPŠ spolupracuje s vedením školy a ze svých fondů pomáhá zajišťovat některé nadstandardní pomůcky pro mimoškolní činnost i výuku a finančně podporuje sociálně slabší žáky, aby se mohli účastnit školních akcí.
  KPŠ během školního roku pořádá vlastní tradiční akce pro děti a rodiče a spolupracuje na oficiálních akcích školy. Děti a jejich rodiče se i letos tradičně mohou těšit na podzimní Den s Jížou, bleší trhy, vánoční koncert, pálení čarodějnic, zahradní slavnost, či Den před školou pro nastávající prvňáčky. Dospělým jsou určené „Čaje o šesté“, kde mají rodiče a zaměstnanci školy příležitost si při přátelském posezení nad šálkem čaje či kávy poslechnout odborníky na aktuální témata týkající se dětí a potom s nimi debatovat. Možnost seznámit se a propojit se mají rodiče i zaměstnanci školy rovněž na zábavné “dospělácké bojovce” KPŠ zvané Šifrovačka.
  Členství v KPŠ vzniká zaplacením ročního členského příspěvku, který činí 300 Kč na rodinu (platí pouze nejmladší ze sourozenců). Každý třídní kolektiv má své delegáty, kteří jsou voleni na třídních schůzkách. Delegáti se scházejí 3-4x do roka a dle svých možností se podílejí na organizaci akcí KPŠ pod vedením čtyřčlenného voleného výboru KPŠ. Srdečně vítáme všechny aktivní rodiče a přátele, kteří mají zájem na prohlubování komunitní atmosféry ve škole svých dětí.
 
 
 
 

DOKUMENTY

 
  
Výpis z rejstříku vypis-739726.pdf (59151)
 

ÚČET KPŠ JIŽNÍ:   FIO Banka č.ú.2601844195/2010